top of page
Bachgen Ifanc Ydwyf / I am a Young Lad
Alaw/Melody - Tradd/Trad
Geiriau/Words - Pennill 1af - Tradd/Trad
                               2ail a 3ydd pennill/2nd and 3rd verse - GBRh

Wel bachgen ifanc ydwyf bron un ar hugain oed

Os ydwi'n llac fy ngafael dwi'n 'steady' ar fy nhroed

Dwi fel yr hen bysgotwr yn rhodio glannau'r Llyn

Yn gweled pysgod lawer ond yn methu dal yr un

 

Wel bachgen ifanc ydwyf yn sychedu am rhyw serch

Ac am flasus sudd y barlys ac am wefys melys merch

Ond er am holl bleserau tymor byr tu ôl y bar

Mae f'enaid dal yn chwilio am galon allaf gar

 

Wel bachgen ifanc ydwyf sydd yn ddiwyd ar y ddôl

Yn bugeilio fy nheimladau a fy nymuniadau ffôl

Dwi'n treulio hyd fy nyddiau yn hadu ar y rhiw

Ond planu hadyn cariad ni fedraf yn fy myw

Well I am a young lad, almost twenty-one

If I have a loose grip, I'm steady on my feet

I'm like the old fisherman who walks by the lake's edge

Seeing lots of fish but unable to catch any

 

Well I am a young lad that's thirsting for some love

and for the tasty barley juice and for the sweet lips of a girl

But for all the short term pleasures by the bar

My soul is still searching for a heart that I can love

 

Well I am a young lad that's busy on the meadow Shepherding my feelingS and my foolish desires

I spend my days planting seeds on the slopes

But, for the life of me, I cannot plant the seed of love

bottom of page