top of page
GwilymBowenRhys_HeleddWynHardy1.JPG

"One of these islands' best, in any language" - Mark Radcliffe, BBC Radio 2

 

“Cerddor sy’n prysur fynd yn drysor cenedlaethol”Tudur Huws Jones, Y Cymro

Mae Gwilym Bowen Rhys wedi sefydlu ei hun fel llysgennad teilwng dros y Gymraeg a chanu, gartref yng Nghymru ac ar draws y byd hefyd. Cafodd hyn ei gadarnhau gan ei enwebiad ar gyfer Gwobr Canwr Gwerin y Flwyddyn yng Ngwobrau Gwerin BBC Radio 2 a thrwy ennill Gwobr yr Artist Unigol Gorau yng Ngwobrau Gwerin Cymru.

Gan berfformio o Aberystwyth i’r Ariannin, mae wedi cynrychioli Cymru a’r Gymraeg mewn perfformiadau cyfareddol yn Llysgenhadaeth Prydain ym Mharis a’r Eisteddfod Genedlaethol, a gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

Ac yntau’n hanu o bentref Bethel ar odre'r Wyddfa yng Ngogledd Orllewin Cymru, mae Gwilym wedi bod yn canu yn Gymraeg, ei iaith frodorol, ers iddo gofio, gan roi iddo gysylltiad dwfn â chaneuon a cherddoriaeth draddodiadol ei fro enedigol a chariad at rannu ei gerddoriaeth gyda chymunedau lleol yr ardal Gymraeg hon.

Mae ei gerddoriaeth, sy'n dod â geiriau ac alawon Cymraeg hynafol yn fyw, yn unigryw o ganlyniad i'w ddull cerddorol cyfoes ei hun. Rhyddhawyd ei albwm cyntaf ‘O Groth y Ddaear’ yn 2016 a chyrhaeddodd restr fer Albwm Gorau’r Flwyddyn yn yr Eisteddfod Genedlaethol, gan helpu i’w sefydlu fel llais newydd a hanfodol ar gyfer cerddoriaeth o Gymru.

Rhyddhawyd ei bedwerydd albwm, a’r diweddaraf, ‘Detholiad o Hen Faledi II’ ym mis Mawrth ’22. Dyma’r ail mewn cyfres o albymau sy’n canolbwyntio ar hen faledi Cymraeg ac mae’n cael ei disgrifio gan From The Margins fel, ‘probably the most complete, bewitching folk album you will hear all year’.

bottom of page