top of page

2023
Hydref 5 - Love Shack, Cambridge Heath, Llundain
Hyd
ref 7 - Hartlepool Folk Festival
Hydref 10 - Nant Gwrtheyrn
Hydref 18 - Tafarn y Feathers, Rhuthun

Hydref 20 - Ysgol Gymraeg y Trallwng
Hydref 21 - Clwb Cricied yr Wyddgrug
H
ydref 26 - Gŵyl Lleisiau Eraill, Aberteifi

Rhagfyr 22 - Tafarn y Glôb, Bangor
Rhagfyr 26 - y Llew Gwyn, Cerrigydrudion
Rhagfyr 28 - Tafarn y Plu, Llanystumdwy
Rhagfyr 29 - Yr Heliwr, Nefyn

 

 

 

 

bottom of page