top of page
Owain Lawgoch / Owain Red Hand
Alaw & Geiriau / Melody & Words - GBRh

Aeth saith canrif heibio ers ‘ti ddyfod i’r byd

A’th dynged oedd ei deithio ei led ac ei hyd

Do, fe hwyliaist i wledydd estron

Ac ymladd yn erbyn y Saeson

A’th enw a gododd mewn bri, o lin tywysogion.

 

Arweiniaist dy gwmni o Gymry i’r gâd

Mewn aml i frwydr, mewn llawer i wlad

Ond dy fwriad a’th nod oedd dychwelyd

I’th dir etifeddol a’i hachub

A chipio dy genedl nol o grafangau anghof

Owain Lawgoch

 

A’th lwybr yn galw fe gyrchaist y don

A’th gwmni o ddynion, yn ddewrion gerbron

Ond cyn cyrraedd y traeth addunedig

Fe g’raeddodd y newydd rhwystredig

Yn dy alw di eto i’r gâd mewn gwlad ymhell o Gymru Owain Lawgoch, Owain Lawgoch.

 

Penodwyd dy lofrudd gan frenin y Sais

I derfynu dy fywyd trwy dwyll a thrwy drais

Do, fe’th laddwyd â llafn yn dy gefn

A lladdwyd ein gobaith drachefn,

Mewn eiliad fe gipiwyd trwy frad ein mab darogan

 

Aeth saith canrif heibio ar wyneb y byd

Ac yntau yn dyst ein bod yma o hyd

Ac fe gofiwn dy achos a’th aberth

Ac fe godwn mewn uniad a nerth

A nawr rydym d’angen di, Owain,

I dynnu cleddyf gwrthryfel o’i wain

Ar d’ysbryd gwladgarol fe alwn, cyd-floeddiwn yn groch Owain Lawgoch, Owain Lawgoch, Owain Lawgoch.

Seven centuries went by since you came to this world,

And your destiny was to travel far and wide

Yes, you sailed to foreign lands

And fought against the English

And your name became famous, from the lineage of princes

 

You led your company of Welshmen to arms

In many a battle, in many a country

But your intent was to return

To your rightful land and to save it

And to take back your nation from the claws of a forgotten past,

Owain Red Hand

 

With your path calling to you, you set sail

With your brave band of warriors at your side

But before reaching that fateful shore

There came the frustrating news

Calling you back to the battlefield in a far away land

Owain Red Hand, Owain Red Hand

 

Your killer was appointed by the English king

To bring your life to an end in a deceitful and violent way

Yes, you were killed with a blade in your back

And thus our hope was also killed

In one traitorous moment our son of destiny was taken

 

Seven centuries passed on this earth

And it’s witness to the fact that we’re still here

So we’ll remember your cause and your sacrifice

And we’ll rise up in unity and strength

And now, Owain, we need you

To unsheathe your rebellious sword

On your patriotic spirit we call, let’s loudly cry in unison

Owain Red Hand, Owain Red Hand, Owain Red Hand.

bottom of page