top of page
Cardod / Charity
Cerddoriaeth / Music - Addasiad ar Tradd./Variation on Trad.
Alaw ffidil/Fiddle tune - 'Toriad y Dydd' (Tradd.Trad.)
Geiriau / Lyrics - Rhys Pritchard (1579-1644)
Trefniant / Arrangement - GBRh, GM, PR, MF

Gwae’r goludog di-dosturi

geuo’i glust rhag grwando tlodi,

fe gaiff hwnnw ddyfal grïo

yn y pwll heb neb i’w wrando

 

Os bydd marw un o newyn

bydd gwaed hwnnw ar ein cobyn.

Ni all cyfoeth mawr yr holl-fyd

wneuthur iawn am dan ei fywyd

 

Rho dy gardod yn ddi-atal,

os bydd llawer, dyro’n amal,

os bydd ‘chydig, dyro ronyn,

ond rho’n llawen heb warafun

 

Nid oes trysor ar ddaearen

well na chardod ac elusen.

Hi fydd gwell yn nydd dy drallod

nag aur coeth ac arian parod

 

Fe dreulia’r aur, fe redai’r arian,

fe fwyti’r pryfaid ddillad a sidan.

Fe lwyda’r bwyd, fe sura’r ddiod,

nid oes dim all waethu cardod

 

Bydd yn llygaid i’r rhai deillion,

traed i’r cloff a nerth i’r gweinion.

Torr dy fara i’r newynog

a dillada’r noeth anwydog

Woe to the selfish rich man

who closes his ears from hearing poverty.

May he cry constantly

in the puddle with no one to hear him

 

If a person dies of hunger

our cloaks shall be stained with his blood.

All the wealth of the world

won’t make up for his life

 

Give your charity unreservedly,

if you have much, give often,

if you only have a little, give a little,

but give you should without complaining

 

There isn’t a treasure in the world

as precious as charity.

That will be more valuable to you on your dying day

than golden riches and cash

 

Gold runs out and silver flows away,

bugs eat clothes and silks.

Food goes off and drink goes sour

but charity never deteriorates

 

Be eyes to the blind,

feet to the crippled and strength to the weak.

Break your bread for the starving

and clothe the sickly naked ones

bottom of page