top of page
Llannerch-y-Medd
Alaw/Melody - Addasiad ar tradd/Variation on trad
Geiriau/Words - Pennill 1af/1st verse - Tradd/Trad
                              Pennill 2,3 a 4/verse 2,3 and 4 - GBRh

Yn Llannerch-y-Medd y mondo

Y claddwyd brenin Pabo

A’r frenhines, glân ei gwedd,

Yn Llannerch-y-medd mae honno.

 

Yn Llannerch-y-medd godidog

Bu Cybi felyn hynod

Yn cwrdd â Siriol, gwyn ei wedd

Yn Llannerch-y-Medd i drafod.

 

Ger Llannerch-y-Medd mae ysgaw

A glannau per yr Alaw,

Lle cysga Branwen yn ei bedd,

Ger Llannerch-y-Medd yn ddistaw.

 

Yn Llannerch-y-Medd hynafol

Mae sawl telynor meddwol

A’i gwrw coch ‘run lliw a’i wedd

Yn Llannerch-y-Medd anfarwol.

In Llannerch-y-Medd-a-mondo

King Pabo was buried,

And the fair faced queen,

She’s in Llannerch-y-Medd.

 

To glorious Llannerch-y-Medd

Yellow Cybi went

To meet with white faced Siriol

In Llannerch-y-Medd to discuss.

 

Near Llannerch-y-Medd there’s an elderflower tree

And the pure banks of river Alaw,

Where Branwen sleeps in her grave,

Near Llannerch-y-Medd quietly.

 

In ancient Llannerch-y-Medd

There’s many a drunk harper,

With his red beer the same colour as his face,

In immortal Llannerch-y-Medd.

bottom of page