top of page
Deio Bach / Little Deio
Alaw/Melody: Tradd./Trad.
Geiriau/Lyrics: John Jones, Llangollen (1801–1856)

Magais fachgen bach ac annwyl
ar fy mron mewn trafferth mawr
Deio, ti yw’r bachgen hwnnw,
‘sgwn i ble yr wyt ti nawr?
aml iawn rwyt ar fy meddwl,
fachgen annwyl wyt ti’n iach?
os nad yw yn ormod gofyn
danfon lythyr Deio bach

Caled yw fy nhamaid bara
ie, caled iawn a phrin
tra mae ‘mhlentyn mi obeithiaf
gyda’i fara gwenith gwyn
tra d’fod ti fy annwyl blentyn
wrth dy fwrdd heb nych na nam,
os nad yw yn ormod gofyn
cofia damaid gwael dy fam

Os na elli ddyfod drosodd,
os na elli’m helpu ddim
meiddiaf ofyn un peth i ti
falle rhoddi hwnnw im
carreg fedd nid wy’n ei ofyn,
gormod hyn gan hiraeth iach -
dyro ddeigryn wrth fy nghofio,
dim ond deigryn Deio Bach.

I raised a little and dear boy
on my bosom with great pains.
Deio, you are that boy,
I wonder where you are now.
often you are on my mind,
dear boy, are you healthy?
If it isn’t too much to ask,
send a letter little Deio.

tough is my piece of bread,
yes, tough and scarce,
whilst my child, I do hope
is with his bread of white wheat.
My dear boy, whilst you are by your table
without sickness or weakness,
if it isn’t too much to ask,
remember about your mother’s poor fare.

If you can’t come over,
If you can’t assist me in any way,
I dare to ask you one thing,
maybe you will give me that -
I’m not asking for a grave stone,
this is too much, despite the longing farewell,
just shed a tear in my memory,
only a tear little Deio.


 

bottom of page