top of page
Bwthyn yng Nghymru / A Cottage in Wales
Alaw & Geiriau / Melody & Words - Tradd/Trad

Wel dyma’r hen dŷ rwy’n ei garu

Hen dŷ cân a phennill yng Nghymru,

A’r gwellt iddo’n dô a’r drws heb ‘run clo

A’r mur ddim rhy falch i’w wyn-galchu

 

A digon o le wrth y pentan

I gynnwys y teulu yn gyfan,

A golau’r tân mawn yn hyfryd a gawn

I gadw’r tywyllwch tu allan.

 

A Dafydd a’i law ar y Delyn,

A Gwen gyda’i phennill yn dilyn,

A’r awen fwyn dlos yn canu’n y nos

I gadw’r bwganod o’r gegin.

 

A’r pistyll bach gloyw yn disgyn

Dan ganu wrth dalcen y bwthyn

A’r dŵr gloyw glân sy’n dweud am y gân

A genir o fewn yr hen fwthyn.

Well this is the old house that I love

An old house of song and verse in Wales,

With a thatched roof and a door with no lock

And the wall isn’t too glad to be whitewashed

 

And plenty of room round the fire

To contain all the family,

And the lovely light of the peat fire

Keeps the darkness outside.

 

And Dafydd with his hand on the harp,

And Gwen following with her verse,

And the sweet and fair muse sings in the night

To keep the ghosts from the kitchen

 

And the bright waterfall

Sings outside the cottage

And it’s clear and clean water tells of the song

That’s sung inside the old cottage.

bottom of page