top of page
Yr Hosan Las / The Blue Stocking
Cerddoriaeth a geiriau / Music and lyrics - Tradd./Trad.
Trefniant / Arrangement - GBRh, GM, PR MF

Mae ‘nghariad i eleni,

mae ‘nghariad i eleni,

mae ‘nghriad i eleni

yn gwisgo hosan las

a’i chwrlyns bach yn dangos,

a’i chwrlyns bach yn dangos,

a’i chwrlyns bach yn dangos

pan fydd hi’n rhodio mas.

 

Mae Llawer am ei charu,

mae llawer am ei charu,

mae llawer am ei charu

ond na’ nw byth mo’r tro

can’s gyda mi mae’r allwedd,

can’s gyda mi mae’r allwedd,

can’s gyda mi mae’r allwedd

fu ganwaith yn y clo.

 

Mae Llawer am ei charu,

mae llawer am ei charu,

mae llawer am ei charu,

dwi’n nabod du neu dri.

Be sy’n bod ar y ffyliaid dylion,

be sy’n bod ar y ffyliaid dylion

be sy’n bod ar y ffyliaid dylion

am garu ‘nghariad i?

My love this year,  
my love this year, 
my love this year 
wears blue stockings 
and her little curlies are showing, 
and her little curlies are showing, 
and her little curlies are showing 
when she goes out walking. 
 
Many want to court her, 
many want to court her, 
many want to court her 
but they just won’t do 
for I own the key, 
for I own the key, 
for I own the key 
that’s been in the lock a hundred times 
 
Many want to court her, 
many want to court her, 
many want to court her, 
I know of two or three. 
What’s the matter with the fools, 
what’s the matter with the fools, 
what’s the matter with the fools 
for trying to court my lover? 

bottom of page